Podcasts | پادکست

قصه‌هایِ هزار و یکشب

در این پادکست که ضبط و پخش آن را از اسفند 1398 شروع کردم قصه‌هایِ هزار و یکشب را می‌شنویم. برای توضیحاتِ بیشتر مربوط به پادکست به آدرس‌هایِ زیر بروید:

https://anchor.fm/hezaroiekshab

https://hezaroiekshab.blogspot.com/p/blog-page_27.html

فارسی‌خوانی

این پادکست حاصل جلساتِ فارسی‌خوانی (داستان/شعر) جمعی از دوستان در خرونینگن بود که بین شهریور 1394 تا آبان 1395 ضبط و پخش شد. برایِ شنیدن این پادکست به آدرس زیر بروید:

https://archive.org/details/FarsiReadings

شهسوار بر باره‌یِ باد

در گروهِ فارسی‌خوانی بیشتر آثارِ انتخاب شده کوتاه بودند تا بتوان آن را در یک مجلس خواند. کتابِ شهسوار بر باره‌یِ باد، نوشته یِ محمد قاسم زاده (انتشارات کاروان) کتابی بود که ضبط آن در هشت جلسه‌یِ غیر گروهی انجام شد، و آخرین کار پخش شده در مجموعه‌یِ فارسی‌خوانی بود. این مجموعه را می‌توانید در آرشیوِ فارسی خوانی (لینکِ پادکستِ فارسی خوانی) یا soundcloud بشنوید.

شعر‌خوانی